Wymagana wtyczka Adobe Flash

ŁUG SODOWY

ŁUG SODOWY (WODOROTLENEK SODU W ROZTWORZE). Ług sodowy to wodny roztwór wodorotlenku sodu. Ma on szerokie zastosowanie w przemyśle:

  • chemiczny
  • papierniczym
  • włókienniczym
  • spożywczym

Ług sodowy ma silnie żrące właściwości, stąd też wykorzystywany jest do czyszczenia kanalizacji. Bardzo często stosuje się go do czyszczenia urządzeń w przemyśle spożywczym, mleczarskim, mięsnym czy cukierniczym. Ma właściwości myjące i dezynfekujące.